0% BTW tarief

0% BTW tarief

Vanaf 01 januari 2023 is op de levering en de installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning het btw-nultarief van toepassing. Ook op de uitbreiding van een bestaand zonnepaneel systeem ( PV-systeem) is het btw-nultarief van toepassing zolang die op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning worden geïnstalleerd. Echter zitten hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

Het 0% BTW tarief geldt alleen wanneer u een compleet zonnepaneelsysteem aanschaft. Onder een compleet zonnepaneelsysteem wordt verstaan zonnepanelen – een omvormtechniek – en de onderconstructie.

Onderdelen waarover wel altijd 21% BTW betaald dient te worden zijn:

 • Accu’s en toebehoren
 • Laadpalen en toebehoren
 • Coating en verf componenten
 • Losse meterkasten en accessoires
 • Losse componenten
 • Vervangende componenten ( zonder bewijs dat deze deel uitmaakt van een compleet systeem )
 • Gereedschap

Het 0% BTW tarief geldt alleen voor een zonnepaneel systeem ‘op of in de nabijheid van een woning’. Een schuurtje, garage of tuin zal dus ook onder deze regeling vallen, maar uw camper, boot, vakantiehuisje, een dak van een bedrijfspand of een weiland zal niet onder het 0% BTW tarief vallen.

Het adres waar de materialen worden gebruikt moet in het kadaster bekend zijn met als gebruikersdoel: "woonfunctie". Dit mag ook een gecombineerde functie zijn als het onderdeel “woonfunctie” hier maar in voorkomt.


Dit kan u zelf controleren op de website van het kadaster.

De belastingdienst stelt de leverancier, ons dus, verantwoordelijk voor het vaststellen of de goederen/diensten in aanmerking komen voor het 0% BTW tarief.

 

Leveren wij aan een zakelijke klant (bijvoorbeeld een installateur) dan zijn wij verplicht het 21% BTW tarief te hanteren. De zakelijke klant kan deze natuurlijk volledig terugvragen als “voorbelasting” op de BTW aangifte en kan dan zelf bepalen om de goederen/diensten door te leveren met het 0% of het 21% BTW tarief, afhankelijk van of het systeem ‘op of in de nabijheid van een woning’ wordt geplaatst.

Let op! Uw bestelling moet dus bestaan uit een compleet zonnepaneelsysteem. Bevat uw bestelling een incompleet systeem? Dan moet u, of 21% BTW betalen, of een copy van uw aankoopfactuur van uw leverancier van de missende componenten van uw zonnepaneel systeem naar ons opsturen zodat wij de correcte documentatie beschikken voor de Belastingdienst.

Een VVE, stichting of een vereniging kan ook gebruik maken van deze regeling, maar ook dan moet het systeem worden geplaatst ‘op of in de nabijheid van een woning’.
Een VVE die de panelen op een appartementengebouw plaatst zal dit dus tegen het 0% BTW tarief kunnen doen. Een stichting, bedrijf of vereniging dat het systeem plaatst op een kantoorpand, bedrijfshal of sportkantine, zal geen gebruik kunnen maken van de 0% regeling, echter kunnen zij (mits BTW plichtig) de 21% van deze aankoop natuurlijk volledig  terugvragen als “voorbelasting” op de BTW aangifte.

 

Hoe werkt dat in onze webshop?

Na aanleiding van deze bovenstaande eisen van de belastingdienst bepaalt u zelf of u wel of niet in aanmerking komt voor het 0% BTW tarief.  

Eisen belastingdienst:

 • Bij het invullen van de klantgegevens geeft u duidelijk aan of u een particulier of een zakelijke klant bent. Alleen als het systeem door een particulier wordt aangekocht, komt dit in aanmerking voor het 0% BTW tarief
 • Het systeem wordt ‘op of in de nabijheid van een woning’ geplaatst. Het adres waar de materialen worden gebruikt is bij het kadaster bekend met als gebruikersdoel (gecombineerd) of  "woonfunctie".
 • De bestelling moet uit een compleet zonnepaneelsysteem bestaan. Bevat uw bestelling enkel omvormers, montagemateriaal, of andere materialen? Dan moet u 21% btw betalen, of de factuur van aanschaf van missende componenten opsturen van de leverancier zodat wij over de correcte documentatie beschikken voor de Belastingdienst.

Deze factuur/ bewijslast kunt u mailen naar [email protected] onder vermelding van het invoice- cq factuurnummer en uw naam.

 • Een zakelijke klant, vereniging of stichting kan geen gebruik maken van de 0 % BTW tarief en zal automatisch het 21% BTW tarief berekend krijgen ( deze BTW kan volledig worden teruggevorderd als “voorbelasting” op de BTW aangifte). Een VVE kan met ons in overleg over de mogelijkheden.

 

U kunt altijd de BTW later terug vragen over alle onderdelen die met een zonnepanelensysteem te maken hebben, alleen dient u dit zelf te regelen bij de belastingdienst.

 

Ik zet gewoon een vinkje dat ik in aanmerking kom voor 0% BTW, ook al is dat niet zo…

Het lijkt natuurlijk heel verleidelijk om de zonnepanelen voor je camper, boot of vakantiehuisje tegen 0% BTW te kopen door simpelweg een vinkje te zetten bij het afrekenen.
Pas op! Bij een valse verklaring zullen alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald. De boetes van de belastingdienst en de daardoor ontstane juridische kosten kunnen fors oplopen. Doe u zelf een plezier en begin hier niet aan. Het is het niet waard !

Om jou de beste website ervaring te bieden, maken wij gebruik van cookies zoals omschreven in onze Privacy policy. Pas de cookies aan via: Manage cookies